Cáp điện lực Cadivi - CXV (4 ruột đồng)

Thương hiệu: Cadivi Loại: Dây điện - cáp điện

Liên hệ

Cáp điện lực 4 ruột đồng, có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC/PELD. Made in VN

- Lưu ý : CTy không bán hàng online

Dây điện lực 4 ruột đồng CADIVI - CXV ( 7 sợi kết xoắn ) các loại

* Giá theo từng loại size ( đã chưa thuế GTGT )

 

Cáp điện CXV 4x10 ( 4x7/ 1.35mm ) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:4 ruột có 7 sợi kết xoắn 1.35mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 4x16 ( 4x7/ 1.70mm )

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:4 ruột có 7 sợi kết xoắn 1.70mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 4x25 ( 4x7/ 2.0mm ) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:4 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.0mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x16 + 1x10 (3x7/1.7 + 1x7/1.35mm) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.00mm và 1 ruột có 7 sợi kết xoắn 1.35mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.

Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x25 + 1x16 (3x7/2.14 + 1x7/1.7mm) -

Gồm 4 ruột đồng tinh chất: 3 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.14mm và 1 ruột có 7 sợi kết xoắn 1.6mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện XLPE và PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

Cáp điện CXV 3x35 + 1x25 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất: 3 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.52mm và 1 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 4x35 ( 4x7/ 2.52mm ) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:mỗi ruột có 7 sợi kết xoắn 2.52mm Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x50 + 1x35 (3x19/1.80 + 1x7/2.52mm) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 19 sợi kết xoắn 1.80mm và 1 ruột có 7 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 4x50 (4x19/1.80mm)

Gồm 4 ruột đồng tinh chất, mỗi ruột có 19 sợi kết xoắn 1.80mm Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x70 + 1x50 (3x19/2.14 +1x19/1.8mm )

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 19 sợi kết xoắn 2.14mm và 1 ruột có 19 sợi kết xoắn 1.8mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x95 + 1x70 (3x19/2.52 +1x19/2.14mm) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 19 sợi kết xoắn 2.52mm và 1 ruột có 19 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x120 + 1x95 (3x37/2.03 +1x19/2.52mm)

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 37sợi kết xoắn 2.03mm và 1 ruột có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )


Cáp điện CXV 3x150 + 1x95 (3x37/2.3 +1x19/2.52mm) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 37 sợi kết xoắn 2.30mm và 1 ruột có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x185 + 1x120 (3x37/2.52 +1x37/2.03mm) 

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 37 sợi kết xoắn 2.52mm và 1 ruột có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CXV 3x240 + 1x120 (3x61/2.25 + 1x37/2.03mm)

Gồm 4 ruột đồng tinh chất:3 ruột có 61 sợi kết xoắn 2.25mm và 1 ruột có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: