Dây điện lực Cadivi - CV (1 ruột đồng)

Thương hiệu: Cadivi Loại: Dây điện - cáp điện

Liên hệ

Dây điện 1 ruột đồng tinh chất ( 7 sợi kết xoắn ) dân dụng, công trình. 

- Lưu ý : Cty không bán hàng online và không giao hàng

 

Dây điện lực 1 ruột đồng Cadivi ( 7 sợi kết xoắn )

 

Dây điện Cadivi CV1.0 ( 7/ 0.425mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.425mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1000V AC ) 

 

Dây điện CADIVI - CV 1.5 ( 7x0.52mm )

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 2.0 (7x0.6mm ) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.6mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1000V AC )

 

Dây điện CADIVI CV- 2.5 ( 7 x 0.67mm ) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.67mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 4.0 (7x0.85mm ) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.85mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 6.0 (7x1.04mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.04mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây diện CADIVI - CV 8.0 (7x1.2mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.2mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 10.0 (7x1.35mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.35mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 11 (7x1.4mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.4mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 14 (7x1.6mm)

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.6mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 16 (7x1.7mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.7mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 22 (7x2mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.0mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 25 (7x2.14mm)   58.000 đ/ mét ( giá chưa thuế GTGT )

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 35 (7x2.52mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 50 (19x1.8mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 1.8mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 70 (19x2.14mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 95 (19x2.52mm)

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 120 (37x2.03mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 150 (37x2.3mm)

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.3mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CV 185 (37x2.52mm) 

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: