Dây điện lực Cadivi - CV (1 ruột đồng)

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại:

280.000₫
Dây điện 1 ruột đồng tinh chất ( 7 sợi kết xoắn ) dân dụng, công trình. Cuộn quy định 100m

Dây điện lực 1 ruột đồng Cadivi ( 7 sợi kết xoắn )

 * Giá theo từng loại size. ( đã có thuế GTGT )

- Xem thêm thông tin kỹ thuật dây & cáp điện tại đây : http://thietbidienhuunghi.blogspot.com/

 

Dây điện Cadivi CV1.0 ( 7/ 0.425mm)  -    2.750 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.425mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1000V AC ) 

 

Dây điện CADIVI - CV 1.5 ( 7x0.52mm ) - 3.580 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 2.0 (7x0.6mm ) -  4.950 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.6mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1000V AC )

 

Dây điện CADIVI CV- 2.5 ( 7 x 0.67mm ) -  5.830 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.67mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 4.0 (7x0.85mm ) -  8.830 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.85mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 6.0 (7x1.04mm) - 12.990 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.04mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây diện CADIVI - CV 8.0 (7x1.2mm) -  18.150 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.2mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 10.0 (7x1.35mm) - 21.480 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.35mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 11 (7x1.4mm) -  24.120 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.4mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 14 (7x1.6mm) -  31.200 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.6mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CV 16 (7x1.7mm) -  32.710 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.7mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 22 (7x2mm) -   48.000 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.0mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC (1000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 25 (7x2.14mm) -     49.000 VND/ mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 35 (7x2.52mm) -  70.950 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 50 (19x1.8mm) -  97.000 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 1.8mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 70 (19x2.14mm) -   138.500 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 95 (19x2.52mm) -  191.500 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 120 (37x2.03mm) -  250.000 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CV 150 (37x2.3mm) -   298.000 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.3mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CV 185 (37x2.52mm) -   372.000 VND/mét

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 450V AC ( 750V AC )

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: